Norsk sesongkalender

Bønder

Vest

Havet og de høye fjellene fører til at en får et mildt og fuktig klima langs kysten, mens de indre delene ligger i et tørrere og kaldere klima høyt over havet. Vestlandet består av selvdrenerende mørk matjord som er utviklet i morene og har en god jordstruktur. Les mer om jordsmonn her.