Norsk sesongkalender

Bønder

Nord

Store deler av den nordlige regionen har mer enn nok vær og vind, så utfordringene er ofte mange når man skal dyrke her. Temperaturen i Trøndelag er sterkt preget av sjøen med relativt kjølige somre og milde vintre på kysten, og større variasjoner mellom sommer og vinter i innlandet. I områdene rundt Trondheimsfjorden fins noen av landets mest fruktbare jordbruksområder. Nord-Norge er en langstrakt landsdel, og dette gjenspeiles i klimaet. Det er kaldt og tørt om vinteren i indre deler, og mildere og våtere langs kysten. Her kan du lese om jordsmonnet i regionen.